Information 141104

Information 2014-11-04 Antal medlemmar/anslutningar Under hösten har ca 15 nya medlemmar tillkommit. Samtidigt har ett tiotal fram till idag aviserat att de vill lämna föreningen. Borträknat dessa innehåller medlemsförteckningen nu ca 465 medlemmar med ca 485...

Info 2014-04-14

Information 2014-04-14 Slang för vårt nät i jorden Sedan i februari har vi vår första slang för fiber nedgrävd. Den finns på en sträcka av ca 900 m i samma schakt som avloppsledningen längs med väg 156 i Bonared. Sandhs entreprenad satte då också upp våra tre första...

Extrastämman 9/12-13

Referat från extra föreningsstämma den 9 december Föreningens extrastämma den 9 december samlade över 200 personer i Hyssna bygdegård. Av medlemmarna var 163 närvarande. Dessutom fanns fullmakter för ytterligare 31. Totalt var alltså 194 medlemmar representerade....

Info 131125

Med fiber stiger fastigheten i värde Vi har observerat att vid försäljning av en fastighet i Hyssna anger mäklaren i prospektet, att Hyssna fiberförening planerar byggnation av fibernät under 2014. Jag blev också uppringd av en spekulant på fastigheten, som frågade om...

Info 131117

Hej! Egen hemsida Sedan några veckor är vår hemsida igång. På den kommer vi bland annat att informera om vad som händer i föreningen och hur arbetet med att bygga vårt fibernät fortskrider. Hör gärna av er till oss i styrelsen om ni har synpunkter om och förslag till...