Fakturor utsända!

  • Inläggskategori:Information

Kollar du din mejlbox sällan så gå in och ta en titt nu, kassör Gunnel Petersson har sänt ut fakturorna med förfallodag 150630.

Fortsätt läsa Fakturor utsända!

Kallelse föreningsstämma 150422

Kallelse till föreningsstämma 150422 (blankett: Kallelse föreningsstämma 2015-04-22) Dokument Årsredovisning: Årsredovisning 2014 scannad Medlemmar i Hyssna Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl.…

Fortsätt läsa Kallelse föreningsstämma 150422

Nyhetsbrev december 2014

  • Inläggskategori:Nyhetsbreven

Till medlemmar i Hyssna Fiber ekonomisk förening Nyhetsbrev december 2014 Ökat medlemsantal, slang och skåp i jorden, ansökan om stöd, gräventreprenör upphandlad, möte med markägare, fortsatt projektering – det händer…

Fortsätt läsa Nyhetsbrev december 2014

Information 141104

  • Inläggskategori:Nyheter

Information 2014-11-04 Antal medlemmar/anslutningar Under hösten har ca 15 nya medlemmar tillkommit. Samtidigt har ett tiotal fram till idag aviserat att de vill lämna föreningen. Borträknat dessa innehåller medlemsförteckningen nu…

Fortsätt läsa Information 141104

Information 140729 – Anbud

Anbud på markarbeten Hyssna Fiber ekonomisk förening, org. nr 769626-1242, inbjuder entreprenörer att lämna anbud på markarbeten för kanalisation av fibernätverk i Hyssna med omnejd. Skriftligt anbud skall vara föreningen…

Fortsätt läsa Information 140729 – Anbud

Förbered för fibern!

Planerar du att utföra markarbeten på din tomt, asfaltering av garageinfart eller annat? Fundera då på om du kan passa på att förbereda anlutningen av huset till det kommande fibernätet.…

Fortsätt läsa Förbered för fibern!

Information 140517 – Föreningsstämma

Referat från ordinarie föreningsstämma den 8 maj Föreningens extrastämma den 8 maj samlade ca 130 personer i Hyssna bygdegård, 100 medlemmar plus övriga intresserade. Fullmakt fanns även för 20 icke…

Fortsätt läsa Information 140517 – Föreningsstämma

Information 140504 – Årsredovisning

Klicka här för att ta del av Hyssna fibers EFs Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 Kallelse till Årsstämman i Hyssna Bygdegård: Medlemmar i Hyssna Fiber ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma…

Fortsätt läsa Information 140504 – Årsredovisning

Info 2014-04-14

  • Inläggskategori:Nyheter

Information 2014-04-14 Slang för vårt nät i jorden Sedan i februari har vi vår första slang för fiber nedgrävd. Den finns på en sträcka av ca 900 m i samma…

Fortsätt läsa Info 2014-04-14

Info 140225

Vid vår extrastämma i december presenterades den då senaste kalkylen för byggnation av ett fibernät i Hyssna med omnejd. Kalkylen bygger på 428 anslutningar. Kostnaden per fastighet/huvudanslutning blir enligt kalkylen…

Fortsätt läsa Info 140225